Cẩm nang về các cam kết quốc tế liên quan tới lao động trẻ em - Tập 2

Nhằm chia sẻ rộng rãi các kinh nghiệm quý báu của Việt Nam và quốc tế về phòng chống lao động trẻ em, tiếp theo tập 1 tài liệu Cẩm nang về các cam kết quốc tế liên quan tới lao động trẻ em, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập 2 Một số kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế về phòng chống lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng. Tài liệu này tổng hợp một số kinh nghiệm trong xây dựng chính sách và can thiệp về phòng chống lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng và trong một số lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp, thủy sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp.