Chuẩn bị sẵn sàng cho nghề nghiệp – Đề xuất dành cho học sinh & sinh viên Việt Nam

Năm 2021, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã hợp tác với Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Hướng Nghiệp Sông An và giáo sư Col McCowan thực hiện khảo sát với hơn 1500 học sinh THPT, sinh viên cao đẳng và đại học nhằm đánh giá những mức độ khác nhau trong tư duy về phát triển nghề nghiệp của học sinh và giúp hoàn thiện Thang đo giáo dục hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp cho Việt Nam. Những đề xuất trong ấn phẩm này được trích dẫn từ báo cáo gốc dựa trên kết quả của khảo sát.