ILO100 tại Việt Nam

ILO – Việt Nam: Chặng đường giao thoa vì công bằng xã hội

Bức tường lịch sử này nêu bật con đường đấu tranh vì công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng của ILO và Việt Nam với nhiều điểm tương đồng. Bức tường được triển lãm tại sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập ILO tại Hà Nội vào ngày 27/8/2019.