Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc): Tài liệu dành cho Học viên

Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc về quyền và trách nhiệm của người lao động; văn hóa, chính sách và luật pháp của nước tiếp nhận lao động; các dịch vụ hỗ trợ và cơ chế giải quyết các vấn đề nảy sinh, tranh chấp; cách thức chuyển tiền về nhà và trở về, tái hòa nhập.

Tài liệu này được sử dụng trong các khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh sang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Đi làm việc ở nước ngoài là một quyết định lớn và bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và thay đổi, theo hướng nhiều khi có thể là giúp bạn cải thiện được cuộc sống hiện tại nhưng cũng có thể khiến cho hoàn cảnh của bạn trở nên tồi tệ hơn. Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu và chuẩn bị cho những kinh nghiệm sau này.

Cuốn sổ tay này là của riêng bạn, có chỗ trống để bạn có thể ghi chép và viết ra những điều quan trọng cần nhớ. Cuốn tài liệu này bao gồm các số điện thoại và thông tin liên lạc quan trọng của các đại sứ quán, các trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài, các trung tâm Dịch vụ Việc làm và các tổ chức công đoàn. Bạn hãy giữ ở nơi an toàn và cố gắng ghi nhớ một vài số điện thoại trong trường hợp bạn cần giúp đỡ ở Đài Loan (Trung Quốc).