Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc): Tài liệu dành cho Giảng viên

Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc về quyền và trách nhiệm của người lao động; văn hóa, chính sách và luật pháp của nước tiếp nhận lao động; các dịch vụ hỗ trợ và cơ chế giải quyết các vấn đề nảy sinh, tranh chấp; cách thức chuyển tiền về nhà và trở về, tái hòa nhập.

Tài liệu này giúp các giảng viên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh cho người lao động qua đó trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp người lao động thích ứng với môi trường làm việc và văn hóa Đài Loan (Trung Quốc).

Cuốn tài liệu giảng dạy sẽ giúp giảng viên thực hiện các nội dung của khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết mà người lao động cần phải biết để làm việc ở nước ngoài. Các học viên (người lao động) sẽ được phát tài liệu có nội dung tương tự sách tài liệu giảng dạy nhưng dưới dạng sách bài tập. Tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên chứa đựng nhiều thông tin hơn cũng có thêm mục "Hướng dẫn tập huấn" để hướng dẫn từng bước thực hiện các bài giảng và hoạt động tập huấn.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia bao gồm các thảo luận, động não, nghiên cứu tình huống và sắm vai nhằm tạo sự hấp dẫn với người học và cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hành vi mới. Mục đích cuối cùng mà tài liệu hướng tới đó là giảm sự rủi ro của người lao động, nâng cao năng lực tự bảo vệ, nhận biết các tình huống vi phạm quyền lao động, tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết để di cư thực sự đem lại lợi ích và kết quả tích cực.