Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. Video

  Quan hệ lao động Việt Nam

  Ngày 30 tháng 5 năm 2018

  Quan hệ lao động Việt Nam: Tương quan giữa tăng trưởng toàn diện và tiêu chuẩn quan hệ quốc tế

 2. Nghiên cứu lao động

  Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018: Những câu hỏi thường gặp

  Ngày 24 tháng 5 năm 2018

  Nếu bạn cần làm rõ về Cuộc thi Nghiên cứu Lao động 2018, vui lòng xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gửi tới han_contest@ilo.org để được giải đáp kịp thời.

 3. Ấn phẩm

  Brochure Dự án Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động (Dự án NIRF/ Nhật Bản)

  Ngày 23 tháng 5 năm 2018

 4. OpEd

  Hồ Chí Minh, quyền lao động và ILO

  Ngày 23 tháng 5 năm 2018

  Bài viết của Giám đốc ILO Việt Nam, Chang-Hee Lee

 5. Sự kiện

  Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động công đoàn các khu công nghiệp/ khu chế xuất/khu kinh tế (KCN/KCX/KKT)

  Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhiều tác động được dự đoán mang lại cho doanh nghiệp cũng là các yếu tố mang lại cơ hội và thách thức cho hoạt động công đoàn, đặc biệt là hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp (KCN) có số lượng người lao động lớn. Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi này, cũng như thúc đẩy hoạt động công đoàn tại các KCN hiệu quả hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định.

 6. Tóm tắt chính sách

  Cải cách tiền lương trong khu vực ngoài Nhà nước

  Ngày 11 tháng 5 năm 2018

  Bản tóm tắt chính sách nêu bật tầm quan trọng của việc cải thiện cơ chế điều chỉnh tiền lương tối thiểu và củng cố thương lượng tập thể trong khu vực ngoài Nhà nước tại Việt Nam.

 7. Quan hệ lao động

  Khởi động Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 với tổng giải thưởng 100 triệu đồng

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

  Sáng kiến nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu về vấn đề lao động, đặc biệt là các nội dung về quan hệ lao động, tại Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ từ 24/4/2018 đến 25/6/2018.