Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. Ấn phẩm

  Brochure Dự án Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động (NIRF/USDOL)

  Ngày 30 tháng 9 năm 2018

 2. Góc nhìn

  EU-Việt Nam FTA đóng vai trò quan trọng khích lệ Việt Nam tiếp tục cải cách lao động

  Ngày 28 tháng 9 năm 2018

  Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee bình luận về vai trò của Hiệp định Thương mại Tự do EU- Việt Nam trên con đường hướng tới quản trị dân chủ thị trường lao động.

 3. Tiêu chuẩn lao động quốc tế

  FTA với EU kêu gọi Việt Nam phê chuẩn những tiêu chuẩn lao động cơ bản còn lại

  Ngày 30 tháng 7 năm 2018

  Các công ước cơ bản của ILO quy định những quyền cho phép các tác nhân của thị trường lao động ở Việt Nam quyết định và hỗ trợ những điều chỉnh về quản trị thị trường lao động cần thiết cho tự do hóa thương mại.

 4. Bản tin

  Dự án NIRF/Japan, Bản tin số 1, quý I - II 2018

  Ngày 27 tháng 7 năm 2018

  Công đoàn đổi mới vì quyền lợi và lợi ích của người lao động.

 5. Công đoàn

  Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp chính thức được thành lập

  Ngày 27 tháng 7 năm 2018

  Mạng lưới bao gồm 50 công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở 48 tỉnh, thành trên cả nước, là mô hình liên kết trên tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn.

 6. Nghiên cứu lao động

  Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 công bố đề xuất đạt giải

  Ngày 26 tháng 7 năm 2018

  Năm đề xuất đạt giải sẽ nhận được hỗ trợ tài chính cho quá trình thực hiện và tăng cường năng lực để hoàn thiện nghiên cứu vào cuối năm 2018.

 7. Quan hệ lao động

  Nghị quyết mang tính lịch sử định hướng tiến trình cải cách tiền lương tại Việt Nam

  Ngày 31 tháng 5 năm 2018

  Là một trong hai văn bản quan trọng được ban hành sau Hội nghị Trung ương 7 diễn ra vào ngày 7-12/5/2018, Nghị quyết số 27-NQ/TW ghi nhận những gợi ý của ILO liên quan đến cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam.