Applying the G20 Training Strategy in Viet Nam (Phase 2)

Việt Nam chuẩn bị cho việc ra mắt Hội đồng kỹ năng ngành Nông nghiệp

Bài viết | Hanoi, Viet Nam | Ngày 25 tháng 7 năm 2019
25 July 2015, Hanoi, Viet Nam – Hội thảo tham vấn thảo luận về chức năng của Hội đồng kỹ năng ngành thí điểm trong ngành Nông nghiệp đã được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (DVET) tổ chức ở Hà Nội với sự tham gia của các đối tác khác nhau trong ngành Nông nghiệp bao gồm đại diện của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (MARD), đại diện của Trung tâm khuyến nông quốc gia (NEC), và các đối tác khác. Hội thảo cũng có sự tham gia của các cơ quan đại diện cho giới chủ và đại diện cho người lao động: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) cũng như đại diện các hiệp hội doanh nghiệp khác. Các đối tác phát triển làm việc trong các dự án liên quan đến phát triển kỹ năng ở Việt Nam cũng có mặt tại hội thảo, đặc biệt là sự tham gia của đại diện sứ quán Úc và GIZ với các mô hình quản trị phát triển kỹ năng của họ.

Mục đích của Hội thảo là khởi động việc thành lập các Hội đồng kỹ năng ngành, thí điểm Hội đồng kỹ năng ngành Nông nghiệp. Trong suốt quá trình hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về thuật ngữ Hội đồng ngành trong bối cảnh Việt Nam cũng như vị thế trong bối cảnh quốc tế, vai trò và nhiệm vụ của các mô hình quản trị như vậy đã được thảo luận, trong bối cảnh cụ thể của ngành Nông nghiệp, tính khả thi của Hội đồng ngành Nông nghiệp cũng đã được thảo luận với những thách thức có thể nhìn thấy rõ. Thêm vào đó, hội thảo cũng là cơ hội để các đại biểu cùng thống nhất về mục đích, phạm vi, thành viên, vận hành và tính bền vững của Hội đồng ngành.

Là một phần của hoạt động thí điểm, ILO đã có các tham vấn trước với các đối tác ba bên liên quan đến việc tiến hành thực hiện E-Scan ngành nông nghiệp. Mục tiêu của Scan là để cung cấp cho Hội đồng ngành những thông tin cần thiết về tình trạng phát triển kỹ năng của ngành với những giải pháp triển khai và xây dựng Chiến lược phát triển kỹ năng ngành. Trong hội thảo này, khái niệm và phương pháp của E-Scan cũng như Chiến lược phát triển ngành cũng đã được giới thiệu chi tiết đến với người tham dự.

Trong quá trình hội thảo, các đại biểu tham dự đã quan tâm về các yếu tố chính quyết định sự thành công của việc thành lập và vận hành Hội đồng kỹ năng ngành từ kinh nghiệm quốc tế, về thành viên của Hội đồng kỹ năng ngành, các chức năng cụ thể của Ban thư ký và các vấn đề khác. Những thảo luận này thể hiện sự quan tâm của đối tác quốc gia về Hội đồng kỹ năng ngành.

Trong quá trình hội thảo, tất cả các quan tâm liên quan tới việc thiết lập các cơ chế nhầm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và giúp dự đoán nhu cầu kỹ năng, bao gồm chia sẻ thông tin về các xu hướng tuyển dụng và các thực tiễn, việc làm và thông tin thị trường lao động, những thiếu hụt kỹ năng và sự xuất hiện các nghề nghiệp mới cũng được đề cập và cả việc đưa ra những khuyến nghị về phát triển GDNN và kỹ năng dành cho các cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp cũng như các đối tác liên quan. Hội dồng kỹ năng ngành cũng được kỳ vọng là có thể đóng góp vào việc phát triển các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Việc thành lập Hội đồng kỹ năng ngành là một phương án được kỳ vọng để giải quyết các hạn chế hiện tại được nêu trong hệ thống Phát triển kỹ năng ở Việt Nam.

Điểm mạnh của cơ chế Hội đồng kỹ năng ngành sự điều phối."

Ông Paul Comyn, Chuyên gia cao cấp của ILO về phát triển kỹ năng.
Tại Hội thảo, Tiến sỹ Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục GDNN đã nhấn mạnh Tổng cục GDNN tập trung vào việc phát triển các giải pháp nhằm cải cách các chiến lược cũng như nâng chất lượng của hệ thống GDNN với sự tham gia năng động hơn của doanh nghiệp. Ông Dũng đã nhấn mạnh Hội đồng kỹ năng ngành là một trong những giải pháp đột phá để kết nối cung-cầu về kỹ năng lại với nhau.

Hội thảo khép lại với sự cam kết của DVET sẽ mang ý tưởng về Hội đồng ngành kỹ năng ngành Nông nghiệp trình lên Bộ trưởng Bộ Lao đông-Thương binh và Xã hội MOLISA để phê duyệt mô hình thí điểm, đây là bước đầu tiên trong quá trình vận động chính sách cho vấn đề Hội đồng kỹ năng ngành ở Việt Nam