Khóa học của ILO: Bình đẳng giới tại nơi làm việc

Tăng cường hiệu suất của tổ chức thông qua thúc đẩy các cơ hội bình đẳng

Giới thiệu chung

Vào tháng 6 năm 2021, dự án SCORE thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế đã tổ chức phiên bản tiếng Anh của khóa học trực tuyến về bình đẳng giới với hơn 150 học viên tham dự. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các học viên dành cho phiên bản này cả trong và sau khi khóa học kết thúc.

Khóa học là một trải nghiệm giúp tôi mở mang kiến thức, xin cảm ơn vì đã tổ chức khóa học này. Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ gửi nhóm Nhân sự và Sản xuất tham dự khóa học tiếp theo vào mùa thu."

Nguyễn Minh Giang, Quản lý phát triển bền vững – Biti’s

Cảm ơn đội ngũ SCORE ILO đã tổ chức một khóa học tuyệt vời! Tôi rất thích khóa học và đã học hỏi được rất nhiều điều từ những chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả và các học viên khác."

Huyền Đặng, Chuyên gia phân tích Pháp quyền và Nhân quyền – Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP

Xin cảm ơn dự án SCORE ILO vì đã tổ chức một khóa học tuyệt vời."

Phany Sok, Chuyên gia Chương trình – Xã hội thuộc H&M Campuchia
Nối tiếp sự thành công nói trên, dự án SCORE sẽ tiếp tục tổ chức phiên bản tiếng Việt của khóa học từ ngày 12 đến 28 tháng 10 năm 2021.

Sự quan trọng của bình đẳng giới đối với doanh nghiệp

Ngày càng nhiều các ví dụ điển hình về lợi ích của tính đa dạng tại nơi làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Báo cáo Delivering through Diversity của McKinsey cho thấy các công ty nắm bắt được tính đa dạng về giới thường cạnh tranh tốt hơn và có nhiều khả năng đạt lợi nhuận trên mức trung bình cao hơn 21%. Khả năng tạo ra các giá trị dài hạn ở những công ty này cao hơn 27% so với những công ty đối thủ cùng ngành.

Các tổ chức có tầm nhìn nên tìm cách tuyển dụng và trao quyền cho nhiều phụ nữ hơn tại nơi làm việc – đây không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là một chiến lược kinh doanh đúng đắn. Sự đa dạng trong góc nhìn về nhu cầu của khách hàng, cải tiến sản phẩm và phúc lợi của công ty sẽ giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Tham gia Khóa học về Bình đẳng Giới của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO để cải thiện các kỹ năng lãnh đạo và quản lý sự thay đổi để đạt được bình đẳng giới cao hơn tại nơi làm việc. Trong bốn tuần, người tham gia sẽ tìm hiểu đầy đủ về ý nghĩa của bình đẳng giới đối với doanh nghiệp hiện đại và cách thực hiện một số sáng kiến để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Khóa học sẽ giúp học viên phát triển những hiểu biết sâu sắc và trau dồi năng lực lãnh đạo, từ đó cải thiện sự bình đẳng và thúc đẩy giá trị tổ chức.

Thông tin về khóa học

Khóa học này được thiết kế dành cho các cá nhân/tổ chức quan tâm đến việc áp dụng các chiến lược nhân sự phù hợp với thực tiễn hội nhập quốc tế. Các nhà quản lý, giám sát, nhân viên HR, chuyên gia phân tích ESG, nhà tuyển dụng và tư vấn sẽ có được các kỹ năng thực tế để thúc đẩy bình đẳng trong các đội nhóm và công ty. Người tham gia sẽ học cách khai thác các công cụ lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực, các chiến lược và chỉ số truyền thông, đồng thời được gặp gỡ và kết nối với các đồng nghiệp có cùng chí hướng.

Kiến thức từ khóa học có thể được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành, bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và khu vực công nói chung.

Sau khi hoàn thành khóa học, người tham gia sẽ thu được:
  • Những hiểu biết sâu sắc về cách đạt được bình đẳng giới và cách xây dựng sự hòa nhập tại nơi làm việc, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia
  • Những hành động thiết thực để có thể áp dụng ngay để thúc đẩy bình đẳng giới.
  • Chứng chỉ do ILO cấp khi tham dự ít nhất 4 trong 6 buổi học và hoàn thành bài tập cuối khóa.

Tổng quan chương trình

  • Buổi 1: Giới thiệu về bình đẳng giới - Các ví dụ điển hình về lợi ích của bình đẳng giới trong môi trường doanh nghiệp và giới thiệu các khái niệm chính. Thời gian: Thứ Ba, 12/10, 15:30 giờ Việt Nam
  • Buổi 2: Xây dựng nhóm cân bằng và bình đẳng – Cách khiến cho các cuộc họp và kỹ năng lãnh đạo trở nên đa dạng, cân bằng, bình đẳng và hiệu quả hơn. Thời gian: Thứ Năm, 14/10, 15:30 giờ Việt Nam
  • Buổi 3: Bình đẳng trong tuyển dụng – Rà soát các yếu tố bình đẳng trong quá trình tuyển dụng, tìm hiểu về bình đẳng giới trong phỏng vấn tuyển dụng và tìm hiểu về chênh lệch tiền lương theo giới. Thời gian: Thứ Ba, 19/10, 15:30 giờ Việt Nam
  • Buổi 4: Môi trường làm việc – Đánh giá chính sách chống quấy rối và quy trình khiếu nại và đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho tất cả nhân viên. Thời gian: Thứ Năm, 21/10, 15:30 giờ Việt Nam
  • Buổi 5: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống Tạo môi trường làm việc hiện đại thông qua chế độ làm việc linh hoạt, chính sách nghỉ phép dành cho người lao động nuôi con nhỏ, hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ em. Thời gian: Thứ Ba, 26/10, 15:30 giờ Việt Nam
  • Buổi 6: Kế hoạch hành động - Đưa bình đẳng giới vào ưu tiên của tổ chức thông qua lập kế hoạch hành động. Thời gian: Thứ Năm, 28/10, 15:30 giờ Việt Nam

Đăng ký

Đăng ký tham dự khóa học tại đây.

Để tìm hiểu chương trình học chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.