ILO master class: Bình đẳng giới tại nơi làm việc

Tăng cường hiệu suất tổ chức thông qua việc thúc đẩy các cơ hội bình đẳng

Giới thiệu chung

Đã có nhiều bằng chứng về lợi ích của sự đa dạng tại nơi làm việc. Báo cáo Delivering through Diversity của McKinsey cho thấy các công ty đứng đầu về đa dạng giới thường hoạt động tốt hơn với khả năng đạt lợi nhuận trên mức trung bình cao hơn 21%. Khả năng tạo ra các giá trị dài hạn ở những công ty này cao hơn 27% so với những công ty đối thủ cùng ngành.

Các tổ chức có tầm nhìn nên tìm cách tuyển dụng và trao quyền cho nhiều phụ nữ hơn tại nơi làm việc – đây không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là một chiến lược kinh doanh đúng đắn. Sự đa dạng trong góc nhìn về nhu cầu của khách hàng, cải tiến sản phẩm và phúc lợi của công ty sẽ giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Tham gia Khóa học về Bình đẳng Giới của ILO để cải thiện các kỹ năng lãnh đạo và quản lý sự thay đổi để xây dựng bình đẳng giới tại nơi làm việc. Trong bốn tuần, người tham gia sẽ tìm hiểu đầy đủ về ý nghĩa của bình đẳng giới đối với doanh nghiệp hiện đại và cách thực hiện một số sáng kiến để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Khóa học sẽ giúp học viên phát triển những hiểu biết sâu sắc và trau dồi năng lực lãnh đạo, từ đó cải thiện sự bình đẳng và thúc đẩy giá trị tổ chức.

Thông tin về khóa học

Đây là một khóa học bằng tiếng Anh. Khóa học này được thiết kế dành cho những người quan tâm đến việc áp dụng các chiến lược nhân sự phù hợp với các thực hành quốc tế. Các quản lý, giám sát, chuyên gia nhân sự, chuyên gia phân tích ESG, nhà tuyển dụng và tư vấn sẽ có được các kỹ năng thực tế để thúc đẩy bình đẳng trong các đội nhóm và công ty. Người tham gia sẽ học cách khai thác các công cụ lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực, các chiến lược và chỉ số truyền thông, đồng thời được gặp gỡ và kết nối với các đồng nghiệp có cùng chí hướng.

Kiến thức từ khóa học có thể được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành, bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và khu vực công nói chung.

Sau khi hoàn thành khóa học, người tham gia sẽ thu được:
 • Chia sẻ thực tế từ các chuyên gia về cách xây dựng sự hòa nhập và bình đẳng giới tại nơi làm việc.
 • Những hành động thiết thực để có thể áp dụng ngay để thúc đẩy bình đẳng giới.
 • Chứng chỉ do ILO cấp khi tham dự ít nhất sáu trong tám buổi học và hoàn thành bài tập cuối cùng.
 • Những học viên Việt Nam đã hoàn thành khóa học có thể đăng ký làm người hỗ trợ cho khóa học bằng tiếng Việt vào mùa thu.

Chương trình học

 • Buổi 1: Bình đẳng giới - thúc đẩy miễn phí cho hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp? Bằng chứng về lợi ích của bình đẳng giới và giới thiệu các khái niệm chính. Thời gian: Thứ Ba, 15/06, 15:00 giờ Việt Nam
 • Buổi 2: Bình đẳng về tiếng nói – Những cách giúp các cuộc họp và sự lãnh đạo trở nên toàn diện và hiệu quả hơn. Thời gian: Thứ Năm, 17/06, 15:00 giờ Việt Nam
 • Buổi 3: Tuyển dụng toàn diện – Các chiến lược của tổ chức để lựa chọn, giữ chân và phát triển các tài năng đa dạng. Thời gian: Thứ Ba, 22/06, 15:00 giờ Việt Nam
 • Buổi 4: Trả lương bình đẳng – Hiểu về chênh lệch lương theo giới và cách thu hẹp khoảng cách này theo thời gian. Thời gian: Thứ Năm, 24/06, 15:00 giờ Việt Nam
 • Buổi 5: Môi trường làm việc – Cách giải quyết quấy rối tình dục thông qua chính sách và hành động hiệu quả. Thời gian: Thứ Ba, 29/06, 15:00 giờ Việt Nam
 • Buổi 6: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp qua lăng kính giới – Đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho tất cả nhân viên. Thời gian: Thứ Năm, 01/07, 15:00 giờ Việt Nam
 • Buổi 7: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống – Tạo một nơi làm việc hiện đại thông qua làm việc linh hoạt, nghỉ phép cho cha mẹ và chăm sóc con cái. Thời gian: Thứ Ba, 06/07, 15:00 giờ Việt Nam
 • Buổi 8: Lập kế hoạch hành động – Đưa bình đẳng giới vào ưu tiên của tổ chức thông qua lập kế hoạch hành động. Thời gian: Thứ Năm, 08/07, 15:00 giờ Việt Nam
Để tìm hiểu chương trình học chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.