Họp kỹ thuật phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn Công ước 105

Trong quý đầu tiên của năm 2020, với sự hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam, Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức chín cuộc họp kỹ thuật với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, UBTV QH để vận động cho việc thông qua hồ sơ phê chuẩn Công ước 105.