Hội thảo thúc đẩy các hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp bền vững vì lao động trẻ ở Việt Nam

Mục tiêu của hội thảo là nhằm đóng góp thúc đẩy tính bền vững của các hoạt động về an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) nhằm cải thiện ATSKNN cho lao động trẻ tại nơi làm việc và thông qua xây dựng thảo luận giữa các bên liên quan để:
  • Công bố và chia sẻ các kết quả chính mà dự án đạt được trong thời gian thực hiện;
  • Thiết lập cam kết duy trì các hoạt động ATSKNN chọn lọc sau khi kết thúc dự án; và
  • Tăng cường hiểu biết về những điểm yếu lao động trẻ trong công tác ATSKNN và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để giải quyết vấn đề ATSKNN hiệu quả hơn.
Hội thảo sẽ có sự tham dự của khoảng 40 đại biểu bao gồm thành viên ban chỉ đạo dự án, đại diện của các Sở Lao động, công đoàn và VCCI đến từ 4 tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Đà Nẵng và Bình Thuận, giảng viên và học sinh các trường nghề, nhóm Thanh niên Tình nguyện của dự án SafeYouth@Work và các bên liên quan khác.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.