Hội thảo thẩm định bộ tài liệu tập huấn cho thanh tra lao động.

Hội thảo nhằm rà soát và điều chỉnh bộ tài liệu dự kiến được tổ chức vào ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2018 tại Hà Nội.

Mục tiêu Hội thảo

  • Rà soát lại bộ tài liệu, đồng thời tham vấn ý kiến các chuyên gia để điều chỉnh bộ tài liệu đào tạo dành cho thanh tra lao động phù hợp với khung pháp lý và thông lệ làm việc của thanh tra viên, đặc biệt là trong khuôn khổ một giáo trình tập huấn
  • Thu thập ý kiến phản hồi cân nhắc, lựa chọn giúp hoàn thiện tập 2 và tập 3 bộ tài liệu tập huấn trước khi sử dụng cho các khóa tập huấn mở rộng.

Khoảng 30 người, bao gồm lãnh đạo và cán bộ thanh tra Bộ LĐTBXH thuộc các mảng thanh tra chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động và lao động trẻ em, Cục An toàn Lao động, Cục Quan hệ Lao động, Cục Trẻ em, Trường đào tạo cán bộ công chức Lao động xã hội , Thanh tra một số Sở Lao động thương binh xã hội được lựa chọn, và Chuyên gia tư vấn độc lập sẽ tham dự hội thảo.