Tập huấn Giảng viên về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lồng ghép trong các chương trình dạy nghề

Khóa tập huấn nhằm trang bị cho giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp kiến thức và hiểu biết về các mối nguy và rủi ro ATVSLĐ cũng như các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động, đặc biệt cho lao động trẻ tại nơi làm việc. Khóa tập huấn sử dụng tài liệu tập huấn về ATVSLĐ lồng ghép trong chương trình dạy nghề mới được biên soạn.

Hai khoá tập huấn do Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ phối hợp với Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Dự kiến, mỗi khóa tập huấn sẽ đào tạo 20 giáo viên thuộc các trường và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn bốn tỉnh mục tiêu của Dự án bao gồm Bình Thuận, Đà nẵng, Phú Thọ và Hưng Yên.

Nội dung của khóa tập huấn dựa trên tài liệu ATVSLĐ lồng ghép trong các chương trình dạy nghề do Dự án và Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng. Khóa học sẽ tập trung vào các mối nguy hiểm và rủi ro về ATVSLĐ trong nghề may công nghiệp và nghề sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tủ lạnh; đồng thời đề xuất các biện pháp kiểm soát mối nguy và rủi ro một cách phù hợp. Ngoài ra, những kiến thức cơ bản về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật ATVSLĐ cũng sẽ được trao đổi với học viên. Các giảng viên sau khi được đào tạo có thể giảng dạy lồng ghép ATVSLĐ cho học sinh học nghề, những người cần được chuẩn bị tốt để làm việc an toàn trong thị trường lao động.

Tập huấn sử dụng phương pháp tích cực, có sự tham gia để thu hút sự quan tâm và tập trung của người học. Các bài trình bày, làm việc nhóm, thăm xưởng thực hành được kết hợp với những ví dụ và kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp nhằm giúp học viên hiểu sâu hơn các chủ đề của khóa học.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.