Tập huấn TOT về bộ tài liệu “Tìm hiểu về lao động trẻ em”

Để có một đội ngũ tập huấn viên/giảng viên chủ chốt có chất lượng về kiến thức và kỹ năng, giúp cho việc thực hiện các khóa tập huấn trong khuôn khổ dự án, đồng thời là nguồn giảng viên tập huấn về lao động trẻ em, một khóa tập huấn giảng viên chủ chốt (TOT) sẽ được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia, và phối hợp thực hiện với Cục Trẻ em.

Khóa học sẽ tập trung vào các Phương pháp, kỹ năng tập huấn cho người lớn; và sau đó, các học viên sẽ được yêu cầu chuẩn bị và tham gia giảng thử từng phần/từng bài trong bộ tài liệu.

Mục tiêu của TOT

  • Một đội ngũ Giảng viên nòng cốt có kiến thức và kỹ năng tập huấn về các vấn đề liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em được hình thành;
  • Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự sẽ được thu thập để sàng lọc và chỉnh sửa bộ tài liệu.

Thành phần tham gia

Khoảng 35 người, chủ yếu từ các cơ quan liên quan ở cấp trung ương (Một số Vụ/Cục của Bộ LĐTBXH, bao gồm cả Đại học LĐXH; Bộ GD-ĐT, VCCI, VCA, VGCL, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên, Hội BVQTE, một số tổ chức NGO…), cùng một số đại biểu được lựa chọn của 3 tỉnh dự án ENHANCE.