Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 11

Hội thảo nhằm đánh giá lại tiến độ trong việc thực hiện các khuyến nghị của các Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFML) và lấy ý kiến đóng góp cho AFML lần thứ 11, sẽ diễn ra vào ngày 10/9 tại Hà Nội.


Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Dự án TAM GIÁC trong khu vực ASEAN của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), "Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFLM) lần thứ 11" được dự kiện sẽ tổ chức vào ngày 10/9. Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho Diễn đàn AFLM khu vực lần thứ 11 diễn ra tháng 10/2018 tại Singapore.

Diễn đàn khu vực năm nay có chủ đề là "Số hóa nhằm cải thiện việc làm bền vững cho lao động di cư trong khu vực ASEAN".

Mục đích của sự kiện là:
  • Đánh giá tình hình thực hiện các khuyến nghị AML trước của các bên;
  • Thảo luận về chủ đề lần này của AML và đồng thời chuẩn bị kế hoạch quốc gia về việc làm bền vững cho người di cư;
  • Xây dựng báo cáo tình hình để sử dụng tại AML lần thứ 11.