Tập huấn tiểu vùng về Chiến lược Quốc gia đảm bảo An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho Lao động trẻ

Khóa tập huấn trang bị cho học viên những hướng dẫn quốc tế, nguyên tắc và công cụ của ILO về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN), đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thành công của các quốc gia về hệ thống và chương trình ATSKNN nhằm bảo vệ lao động trẻ tại nơi làm việc.

Khóa tập huấn do Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work) phối hợp với Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ILO-ITC) tổ chức. Tham dự tập huấn có 30 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện tổ chức của người lao động, người sử dụng lao động và đoàn thanh niên của bốn nước, bao gồm Việt Nam, In-đô-nê-sia, My-an-ma, Sin-ga-po, Phi-lip-pin.

Mục tiêu của khóa tập huấn là tăng cường năng lực cho đối tác ba bên và tổ chức của thanh niên về lập kế hoạch, xây dựng và quản lý ATSKNN, hướng tới cải thiện các hệ thống ATSKNN quốc gia, góp phần bảo vệ hiệu quả lao động trẻ.

Tập huấn sẽ sử dụng các bài trình bày của chuyên gia, bài tập nhóm kết hợp với đi thực địa nhằm mang tới cho học viên một diễn đàn học tập hấp dẫn và mang tính tương tác cao. Khóa học cũng được thực hiện thông qua những cuộc thảo luận, trao đổi nhằm hỗ trợ học viên lồng ghép kiến thức và kinh nghiệm để hiểu rõ hơn từng chủ đề học tập. Ban tổ chức cũng xây dựng nền tảng học tập trực tuyến, nơi cung cấp nhiều tài liệu học tập hữu ích và tạo ra diễn đàn cho học viên trao đổi ý tưởng và các sáng kiến về ATSKNN.

Khóa tập huấn do Giảng viên của ILO-ITC, các chuyên gia và cán bộ của Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ thực hiện.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.