SCORE – Các mô hình hỗ trợ hiệu quả nhằm nâng cao năng suất và điều kiện làm việc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hội thảo là cơ hội để các đại biểu tham dự chia sẻ những kinh nghiệm thực hành của các chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ và tư nhân, đồng thời củng cố năng lực cho các chuyên gia xây dựng và triển khai những chương trình này.


Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp Việt Nam và sử dụng hơn 50% lực lượng lao động. Tuy nhiên họ vẫn còn thụt hâu về năng suất so với các doanh nghiệp lớn, dẫn đến tình trạng mức lương thấp. Để thu hẹp khoảng cách giữa DNVVN và phần còn lại của nền kinh tế, chính phủ đã thiết lập nhiều chương trình hỗ trợ DNVVN cải thiện năng suất và hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó, nhiều hiệp hội doanh nghiệp và các công ty đa quốc gia cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện hỗ trợ cho các DNVVN thúc đẩy năng suất. Ba nhóm này có cùng chung một mục tiêu - nâng cao năng xuất, tạo việc làm bền vững - tuy nhiên các bên lại thường hành động theo hướng đơn lẻ. Hội thảo này sẽ tập hợp những thành viên quan trọng trong nền kinh tế để chia sẽ các thực hành tốt và xây dựng hợp tác phát triển năng suất lao động của DNVVN