Phiên thông tin về An toàn, vệ sinh lao động cho Lao động trẻ

Phiên thông tin là sự kiện mang tính tương tác cho 200 học sinh nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết và kiến thức về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), qua đó hỗ trợ các em trong quá trình làm việc sau này.

Phiên thông tin về ATVSLĐ cho học sinh trường nghề được tổ chức nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc năm 2018. Khoảng 200 học sinh trường nghề; giáo viên; đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ; Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và ILO tham dự sự kiện này.

Nhóm Quán quân Thanh niên được lựa chọn và đào tạo trong khuôn khổ Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ sẽ là những người dẫn dắt sự kiện này. Qua các trò chơi tương tác gồm “Săn tìm mối nguy hiểm”, “Ai là triệu phú?” và “Quyền của Lao động trẻ tại nơi làm việc”, các em học sinh sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng về ATVSLĐ. Đây là những kiến thức và kĩ năng thiết thực hỗ trợ các em làm việc an toàn trong tương lai. Ngoài ra, phiên thông tin cũng là cơ hội tốt để nâng cao kiến thức và nhận thức về ATVSLĐ cho các thầy cô giáo trường nghề, tạo điều kiện giúp họ lồng ghépưa ATVSLĐ vào chương trình đào nghề nghề.

_______________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận Hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, và những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ. Một trăm phần trăm kinh phí Dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền là 11.443.156 đô la.