Hội thảo tham vấn cấp tiểu vùng xây dựng Kế hoạch hành động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho lao động trẻ

Hội thảo là cơ hội nhằm tăng cường cam kết của các bên liên quan ở các nước tham gia đối với việc thực hiện Kế hoạch Hành động.

Hội thảo do ILO tổ chức thông qua Dự án An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ (SafeYouth@Work) và Dự án An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động trẻ trong chuỗi cung ứng toàn cầu (Youth4OSH). 40 đại biểu tham gia hội thảo là đại diện năm đối tác chính trong Kế hoạch hành động gồm có Chính phủ, Tổ chức đại diện người lao động, Tổ chức đại diện người sử dụng lao động, thanh niên và Tổ chức đại diện cho thanh niên đến từ Việt Nam, In-đô-nê-si-a, Phi-lip-pin, My-an-ma và Sing-ga-po. Ba mạng lưới quan trọng trong khu vực là ASEAN-OSHNET, Hội đồng Công đoàn ASEAN và Liên đoàn giới chủ ASEAN cùng tham gia sự kiện này.

Kế hoạch Hành động về An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ là cơ hội quý báu để các bên liên quan hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp sáng tạo giúp giảm tỉ lệ chấn thương tại nơi làm việc cho lao động trẻ và tạo nền tảng hướng tới xây dựng văn hóa phòng ngừa về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Những giải pháp này không chỉ có tác động trực tiếp tới thanh niên mà còn góp phần hướng giới chuyên môn vào việc đảm bảo cho thế hệ thanh niên một tương lai việc làm an toàn hơn và đảm bảo sức khỏe hơn.

Kế hoạch Hành động sẽ đưa ra từng bước đi cụ thể hướng tới giảm thiểu bền vững nguy cơ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho lao động trẻ thông qua năm lĩnh vực quan trọng, đó là nghiên cứu, giáo dục, tăng cường tuân thủ, tuyên truyền và xây dựng mạng lưới. Hội thảo tham vấn cấp tiểu vùng châu Á là kết quả của quá trình thực hiện tham vấn thông qua nhiều diễn đàn và những mạng lưới trực tuyến.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.