Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn Đà Nẵng, ngày 13-16 tháng 12 năm 2017

Khoá tập huấn sẽ cung cấp cho các cán bộ là đại diện công đoàn về quy định của luật pháp về An toàn vệ sinh lao động và các hướng dẫn có liên quan cũng như vai trò và hoạt động của Ban An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Thêm vào đó, khoá học cũng trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về đánh giá và quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Dự án An toàn và Sức khoẻ cho lao động trẻ, Văn phòng tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Khoá đào tạo về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho đại diện công đoàn sẽ được tổ chức vào ngày 13-16 tháng 12 năm 2017 tại Đà Nẵng.

Tham gia vào khoá tập huấn là 30 cán bộ là đại diện cho các tổ chức công đoàn các cấp và công đoàn doanh nghiệp tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác. Trong suốt khoá học, các học viên sẽ được trang bị và cập nhật những kiến thức mới về pháp luật An toàn vệ sinh lao động, chức năng nhiệm vụ của Ban An toàn lao động và cách tiếp cận mới về đánh giá rủi ro, đặc biệt là trong ngành xây dựng. Với những kiến thức, công cụ, phương pháp đã được truyền tải, các cán bộ công đoàn sẽ là những nhân tố nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ, tham mưu cho các cấp công đoàn trong việc xây dựng những hoạt động thực tế, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện ATVSLĐ tại nơi làm việc.________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.