Đại hội An toàn cho thanh niên - Đại hội thế giới về An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc lần thứ XXI

Đại hội vì An toàn cho thanh niên được tổ chức song song với Đại hội thế giới về An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc lần thứ XXI từ 1/9 đến 6/9

Đại hội vì An toàn cho thanh niên được tổ chức song song với Đại hội thế giới về An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc lần thứ XXI. Đại hội sẽ có sự tham dự của 125 Quán quân được lựa chọn đại diện cho thanh niên các quốc gia tuổi từ 18 tới 24, cùng lên tiếng bày tỏ quan điểm về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với các đại biểu tham gia. Sau khi trở về, những Quán quân thanh niên này sẽ cùng hoạt động hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn hơn cho lao động trẻ. Việt Nam có 8 đại diện Quán quân thanh niên tham dự sự kiện này.

Đại hội được tổ chức với mục tiêu nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho thanh niên tại nơi làm việc, thông qua tạo cơ hội để thanh niên có thể lên tiếng tại Đại hội thế giới về An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc lần thứ XXI. Tại diễn đàn này, các Quán quân thanh niên sẽ cùng thảo luận về chủ đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho thanh niên. Các Quán quân thanh niên sẽ trình bày những ý tưởng cải thiện điều kiện làm việc an toàn hơn tới các nhà hoạch định chính sách, cũng như cùng xây dựng Chương trình hành động hướng tới xây dựng văn hóa phòng ngừa cho lao động trẻ.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.