Hội thảo tham vấn - Nghiên cứu Kiến thức, Thái độ và Hành vi (KAB) về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (AT&SKNN) tại Việt Nam

Hội thảo diễn ra vào ngày 13/9 tại Hà Nội sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu từ khảo sát KAB cơ sở, tập trung vào kiến thức – thái độ và hành vi của lao động trẻ, nhằm đưa ra thực trạng tình hình vấn đề ở lao động trẻ, người sử dụng lao động và thanh tra lao động tại Việt Nam.

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm:
  1. giới thiệu nghiên cứu KAB về AT&SKNN tới các cơ quan quốc gia và các tổ chức xã hội tại Việt Nam, cùng các cách thức nghiên cứu này đóng góp vào việc xây dựng hệ thống quốc gia về AT&SKNN hiệu quả hơn;
  2. cùng làm việc với các nhóm công tác ba bên và nhóm công tác liên bộ hướng tới tham vấn, điều phối và hợp tác trong các vấn đề về AT&SKNN mà khảo sát đưa ra;
  3. và chuẩn bị kế hoạch hoạt động và các biện pháp can thiệp dựa trên các kết quả nghiên cứu.


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.