Ngày Thế giới vì An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

Triễn lãm ảnh: Nơi làm việc và những ước mơ

Tiếng nói của người lao động trẻ qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Maxime Fossat

Cứ mỗi 15 giây, trên thế giới, lại có một người lao động bị cướp đi sinh mệnh do tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp.

Cứ mỗi 15 giây, lại có 153 người bị tai nạn lao động.

Người lao động trẻ trong độ tuổi 15-24 là những người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi điều kiện an toàn và sức khỏe lao động, do thiếu hiểu biết, đào tạo, kinh nghiệm làm việc, thiếu sự giám sát, hướng dẫn, cũng như không được trao quyền.

Nhân Ngày Thế giới vì An toàn và Sức khỏe Lao động (28/4) và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (Tháng 5/2017), Tổ chức Lao động Quốc tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trân trọng giới thiệu tiếng nói của những người lao động trẻ thông qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Việt Nam, Nguyễn Việt Thanh, và nhiếp ảnh gia người Pháp, Maxime Fossat.


Nơi làm việc và những ước mơ: Đào tạo


Nơi làm việc và những ước mơ: 2


Nơi làm việc và những ước mơ: 3