Hội nghị Công bố: Đánh giá việc Thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử VAMAS của Doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam năm thứ 4

Hội nghị nhằm công bố kết quả xếp hạng (đánh giá) việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử VAMAS của 88 doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin cho người lao động và gia đình của họ, các cán bộ cung cấp dịch vụ, các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương, đối tác nước ngoài, chủ sử dụng lao động về độ tin cậy của các doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và tăng cường tuyển dụng có đạo đức hiện. Hơn thế nữa, việc thông tin rộng rãi cũng sẽ giúp tăng cường sự tham gia tích cực và có ý nghĩa hơn của các cơ quan tuyển dụng và các bên có liên quan vài quá trình giám sát và đánh giá CoC-VN trong năm tới. Hội thảo cũng góp phần giúp VAMAS và các thành viên trong việc xem xét lại quá trình đánh giá và xếp hạng cũng như chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt của các doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa tính hiệu quả và đáp ứng nhu cầu giới trong việc thực hiện CoC-VN.

Mục tiêu của Hội nghị:

  • Ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp tuyển dụng trong việc áp dụng VAMAS CoC-VN và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc giám sát và đánh giá CoC-VN;
  • Chia sẻ các thực tiễn tốt của các doanh nghiệp tuyển dụng trong việc áp dụng CoC-VN liên quan đến giảm chi phí, tuyển dụng công bằng và bảo vệ lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài;
  • Thông báo cho công chúng về kết quả đánh giá việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử VAMAS của doanh nghiệp xuất khẩu lao động năm thứ 4;
  • Rà soát quá trình đánh giá nói chung và đặc biệt là kết quả Rà soát tính hiệu quả và nhạy cảm giới để đề xuất các giải pháp tiếp tục cải thiện và mở rộng.

Kết quả mong đợi:

  • Đánh giá việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử VAMAS của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và kết quả cho năm thứ tư được công bố rộng khắp tới các doanh nghiệp tuyển dụng, đối tác nước ngoài, các tổ chức trong nước và quốc tế, chính quyền địa phương và người lao động di cư;
  • Chia sẻ các thực tiễn điển hình và nhận được phản hồi của các bên liên quan cho việc cải thiện và mở rộng CoC-VN;
  • Tiếp tục cam kết của VAMAS, Bộ LĐTBXH, các doanh nghiệp tuyển dụng đã và sẽ tham gia vào quá trình này cũng như hiện tại và tiềm năng và các bên liên quan khác đối với việc triển khai và mở rộng COC-VN.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37340902 Máy lẻ 306
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org