Tăng cường An toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong khu vực phi chính thức

Hội thảo Quốc tế MOLISA/ILO/KISA/ASEAN-OSHNET "Tăng cường An toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong khu vực phi chính thức"

Hội thảo diễn ra vào ngày 4-5/5/2017 tại Hà Nội, là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn & sức khỏe nghề nghiệp (AT&SKNN) lần đầu tiên được Chính phủ Việt Nam phát động vào ngày 6/5/2017, đồng thời hưởng ứng Ngày thế giới vì AT&SKNN (28/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tốt ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong việc xây dựng chính sách và vận hành quỹ bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động trong khu vực phi kết cấu; chia sẻ những bài học và các điển hình tốt của các quốc gia trong việc tổ chức triển khai hiệu quả Luật ATVSLĐ; và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cục An toàn Lao động (Bộ LĐTBXH) với KISA và các quốc gia ASEAN cùng những tổ chức và đối tác khác có liên quan đến AT&SKNN.