Hội thảo ba bên tổng kết việc thực hiện Nghị định 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra lao động

Hội thảo ba bên tổng kết việc thực hiện Nghị định 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra lao động

Hội thảo ba bên tổng kết việc thực hiện Nghị định 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra lao động. Hội thảo sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ Dự án An toàn cho Lao động trẻ - SafeYouth@Work, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hỗ trợ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam triển khai Luật ATVSLĐ mới và các quy định hướng dẫn ban hành, đặc biệt là các quy định liên quan tới lĩnh vực thanh tra ATVSLĐ. Dưới sự hỗ trợ của ILO, Bộ LĐTBXH sẽ rà soát và sửa đổi các quy định về chức năng và hoạt động của hệ thống thanh tra lao động (theo NĐ 39/2013/ND-CP) để đảm bảo sự phù hợp của chức năng thanh tra ATVSLĐ. Hội thảo tham vấn ba bên sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 03 năm 2017 tại Hà Nội để thu thập các ý kiến và đề xuất của các đối tác ba bên cho quá trình sửa đổi nghị định này. Đây cũng là cơ hội nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thanh tra ATVSLĐ nhằm đảm bảo tuân thủ tại nơi làm việc. Tại Hội thảo, các thảo luận về việc xây dựng hành lang pháp lý để lực lượng thanh tra ATVSLĐ có thể tổ chức thực hiện hiệu quả ở các cấp khác nhau sẽ được đưa ra. Hội thảo hy vọng sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao từ Bộ LĐTB&XH, cùng các đối tác ba bên có liên quan thuộc Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, và thanh tra các Sở LĐTB&XH.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.