Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Hội thảo tổng kết tình hình thực hiện các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Sự kiện tập trung vào các vấn đề thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và là một hoạt động của Dự án An toàn và sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work).

Hội thảo diễn ra trong một ngày và nhằm các mục tiêu sau đây:
  • Tổng kết tình hình thực hiện các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và xác định phạm vi cần điều chỉnh;
  • Chia sẻ kinh nghiệm và điển hình tốt về xử lý các vi phạm ATVSLĐ tại nơi làm việc;
  • Rà soát việc thực hiện Nghị định 95 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) và Nghị định 88 (sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 95) về vi phạm trong lĩnh vực ATVSLĐ trong thực tiễn; 
  • Thu thập ý kiến đóng góp của đại biểu từ các đối tác ba bên về cách thức tăng cường tuân thủ ATVSLĐ thông qua khung xử phạt hành chính phù hợp; và
  • Thống nhất về các các hoạt động tiếp theo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các đối tác xã hội.


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.