Đối thoại xã hội, Năng suất và Điều kiện làm việc

Hội thảo Đối thoại xã hội, Năng suất và Điều kiện làm việc

Hội thảo sẽ trình bày và thảo luận những gương điển hình tốt về cải thiện điều kiện làm việc, nâng suất lao động và nâng cao tính cạnh tranh tại Việt Nam.

Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu hứa hẹn những lợi ích kinh tế tiềm tàng đến từ tăng trưởng đầu tư và việc làm. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ phải đối diện với những áp lực lớn về nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc trong các công ty lớn và cả trong cộng đồng đông đảo các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, đại đa số lao động trong khu vực phi chính thức có nguy cơ trở thành đối tượng “bên lề”. Hiện tại chính là lúc Chính phủ Việt Nam phối hợp cùng ILO, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức đại diện người lao động và các bên liên quan khác rà soát và tiến tới hoàn thiện những định hướng, chính sách về nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc.

Nhận được sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), ILO đã và đang giúp đỡ Chính phủ, các tổ chức đại diện người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác xã hội nâng cao năng suất và điều kiện làm việc, chủ yếu thông qua chương trình Việc làm tốt hơn (Better Work) hoạt động trong lĩnh vực may mặc và dự án SCORE trong ngành chế biến gỗ.

Trong khuôn khổ trên, hội thảo “Đối thoại xã hội, Năng suất và Việc làm” sẽ:
  • Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc thông qua đối thoại xã hội;
  • Rà soát khung khổ chính sách của Việt Nam về nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc;
  • Rà soát và chia sẻ các kinh nghiệm và bài học của chương trình Việc làm tốt hơn và chương trình SCORE nhằm hướng tới một mô hình can thiệp tổng thể và hiệu quả hơn. 
Hội thảo được tổ chức vào ngày 24/10/2016 tại Hà Nội.