Tập huấn cho Giảng viên về Sử dụng Tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức Cần thiết dành cho Người lao động Đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Mục đích của tập huấn

Nhằm nâng cao năng lực cho các giảng viên trong việc giảng dạy các khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết dựa trên quyền và lấy học viên làm trung tâm cho lao động đi làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) trước khi xuất cảnh.


Thành phần tham dự

Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam và các đơn vị tuyển dụng.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37340902 Máy lẻ 306
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org