Hoạt động ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em

Các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em (WDACL)

Chiến dịch hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2016 tại Việt Nam sẽ bao gồm một chuỗi các hoạt động nhằm tới các nhóm đối tượng đích của chiến dịch

Trong khuôn khổ dự án, hàng năm ILO sẽ phối hợp với Bộ LĐTBXH và các cơ quan liên quan tổ chức Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em (WDACL). Chủ đề của ngày WDACL năm nay 12 tháng sáu năm 2016 là: “ Chấm dứt lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng - trách nhiệm của tất cả chúng ta !” sẽ tập trung vào vào vấn đề lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng là một hệ thống các hoạt động/ quá trình liên quan đến việc sản xuất và vận chuyển, phân phối sản phẩm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phức tạp bao gồm cả nhân công, các nhà sản xuất nhỏ, các doanh nghiệp toàn cầu. Tại Việt Nam, các thông tin và nghiên cứu về lao động trẻ em đặc biệt là trong các chuỗi cung ứng còn rất ít.
Để hưởng ứng ngày phòng chống lao động trẻ em thế giới, tại Việt Nam, dự án ENHANCE cũng sẽ thực hiện các hoạt động WDACL theo như kế hoạch dự án.

Mục tiêu chính của chiến dịch này là
- Nâng cao nhận thức về vấn đề lao động trẻ em nói chung, các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia liên quan tới phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
- Đồng thời nâng cao nhận thức của toàn bộ xã hội về vấn đề lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng.

• Các kết quả/ đầu ra mong đợi
Vào cuối tuần lễ ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em, các kết quả sẽ đạt được bao gồm:

- Một hội thảo/ diễn đàn được tổ chức để thảo luận về giảm và chấm dứt lao động trẻ em nói chung và trong các chuỗi cung ứng nói riêng, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng hàng may mặc, thủy sản ,thủ công mỹ nghệ.

- Một video clip về lao động trẻ em trong đó có lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng được sản xuất và quảng bá trong tuần lễ WDACL .

- Một chương trình thảo luận về lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng được phát trên truyền hình trong tuần lễ WDACL.

- Tin và bài về giảm lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng được đưa tin trên các báo phổ thông, bài trên các báo khác…