Cuộc họp lần thứ 10 Ban cố vấn khu vực tiểu vùng Sông Mê công mở rộng về lĩnh vực quản lý lao động di cư (SURAC)

Để chia sẻ những tiến bộ và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ dự án TAM GIÁC II và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện dự án TAM GIÁC ASEAN.

Dự án Hành động ba bên nhằm tăng cường sự đóng góp của người lao động di cư cho tăng trưởng và phát triển trong khu vực ASEAN (Dự án Tam Giác II) hướng tới mục tiêu là tối đa hóa sự đóng góp của lao động di cư đến tăng trưởng công bằng, toàn diện và ổn định trong khu vực ASEAN. Ở cấp khu vực, dự án Hành động ba bên của ILO nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư trong khu vực ASEAN (dự án TAM GIÁC ASEAN) đã và đang tìm giải pháp trong khu vực để tăng cường việc xây dựng và thực hiện chính sách, các hoạt động về tuyển dụng và bảo vệ lao động, đảm bảo di cư an toàn hơn sẽ giúp có được việc làm bền vững. Để chia sẻ những tiến bộ và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ dự án TAM GIÁC II và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện dự án TAM GIÁC ASEAN, Cuộc họp lần thứ 10 Ban cố vấn khu vực tiểu vùng Sông Mê công mở rộng về lĩnh vực quản lý lao động di cư (SURAC) sẽ được tổ chức vào ngày 21 – 22 tháng 04 năm 2016 tại khách sạn Sheraton Hà Nội, Việt Nam.

Các mục tiêu của kỳ họp thứ 10 của Cuộc họp SURAC là nhằm chia sẻ thông tin và tiến trình đạt được các mục tiêu dự án với đối tác ba bên và các đối tác quan trọng khác. Cụ thể hơn, cuộc họp sẽ đưa ra cơ hội để:
  • Thông qua chuỗi kết quả tại cấp quốc gia và khu vực cho dự án Tam Giác II và đảm bảo mối liên kết giữa các chuỗi kết quả giữa các quốc gia và các vấn đề xuyên suốt; phản hồi về bản dự thảo chiến lược liên quan đến các chủ đề xuyên suốt như giới, sự tham gia của khu vực tư nhân và truyền thông;
  • Thảo luận và đưa ra chiến lược nhằm giúp định hình các hoạt động của mục tiêu Ba của dự án Tam Giác II là làm cho hệ thống di cư hiệu quả hơn trong khu vực bao gồm cả việc tăng cường công nhận kỹ năng nghề;
  • Tham khảo ý kiến của các đối tác về việc kết quả ban đầu của đánh giá ban đầu sẽ được sử dụng để đưa ra tiêu chí giám sát và đánh giá dự án TAM GIÁC II;
  • Chia sẻ những thành tựu và bài học quan trọng của dự án TAM GIÁC ASEAN. 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37340902 Máy lẻ 306
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org