Thông tin mới

Tháng Ba 2023

 1. workplace cooperation and industrial relations

  Chương trình tư vấn hỗ trợ các nhà máy điện tử Việt Nam cải thiện hợp tác tại nơi làm việc và quan hệ lao động

  Ngày 27 tháng 3 năm 2023

  Đăng ký tham gia chương trình trước 10/4/2023

Tháng Mười Một 2022

 1. A just transition

  Dự báo và Phát triển kỹ năng để thúc đẩy việc làm thỏa đáng và nâng cao năng suất ngành dệt may tại Việt Nam

  Ngày 23 tháng 11 năm 2022

Tháng Tám 2022

 1. Video

  Video những thực hành tốt của Dự án ENHANCE

  Ngày 12 tháng 8 năm 2022

  Video này giới thiệu về những tác động của Dự án ILO Nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE) do USDOL tài trợ, theo ba hợp phần: Nâng cao năng lực; nâng cao nhận thức và can thiệp trực tiếp. Thông qua các cuộc phỏng vấn những người thụ hưởng và các đối tác, video chia sẻ việc cải thiện sinh kế các hộ gia đình thụ hưởng, cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi lao động trẻ em, nâng cao năng lực ứng phó với lao động trẻ em cho các đơn vị có liên quan và những tác động tích cực đến thái độ và nhận thức về lao động trẻ em trên toàn quốc. Video cũng nêu lên những thách thức chính trong quá trình giải quyết lao động trẻ em tại Việt Nam và sự hỗ trợ của dự án để vượt qua những thách thức này.

Tháng Bảy 2022

 1. Thông cáo báo chí

  Ngành điện tử Việt Nam hướng tới tương lai bằng cải thiện kỹ năng, điều kiện làm việc

  Ngày 15 tháng 7 năm 2022

  Thúc đẩy đối thoại xã hội và tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc là những yếu tố then chốt để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm này.

 2. Video

  Việc làm thoả đáng và tương lai của chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam

  Ngày 15 tháng 7 năm 2022

  Dù mang lại giá trị xuất khẩu đáng kể, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam chủ yếu tập trung vào hoạt động gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp và thâm dụng lao động. Để giúp ngành xuất khẩu mũi nhọn này vượt qua thách thức, cần có những định hướng chiến lược phù hợp, hướng tới phát triển công nghiệp điện tử bền vững dựa trên đổi mới công nghệ, sản xuất thân thiện với môi trường và đảm bảo các quyền lao động.

 3. Video

  Lao động cưỡng bức

  Ngày 06 tháng 7 năm 2022

  Video giới thiệu ngắn gọn về lao động cưỡng bức và các dấu hiệu nhận biết, tại sao phải xóa bỏ lao động cưỡng bức và tiêu chuẩn quốc tế về vấn đề này như thế nào. Sản phẩm cũng nhấn mạnh vào các quy định của pháp luật Việt Nam để tăng cường hiệu lực thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về lao động cưỡng bức.

Tháng Sáu 2022

 1. © Kate Holt / Solidarity Center 2023

  An sinh xã hội

  ILO: Chỉ 6% lao động giúp việc gia đình được hưởng an sinh xã hội toàn diện

  Ngày 16 tháng 6 năm 2022

  Lao động giúp việc gia đình đóng góp quan trọng cho xã hội, cung cấp dịch vụ chăm sóc thiết yếu cho gia đình và hộ gia đình, nhưng họ vẫn chưa được đánh giá đúng mức.

 2. © ILO 2023

  Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 110

  Hội nghị Lao động Quốc tế bế mạc với những thành tựu đáng kể

  Ngày 12 tháng 6 năm 2022

  Tổng Giám đốc ILO cho biết Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 110 đã làm nên lịch sử với những kết quả quan trọng về vấn đề an toàn và sức khỏe, học việc và tiêu chuẩn lao động, cùng các vấn đề khác.

Tháng Năm 2022

 1. © Shutterstock 2023

  Việc làm xanh

  Cần chính sách ‘chuyển dịch công bằng' hướng đến khu vực quan trọng để giúp loại bỏ sử dụng than đá ở Đông Nam Á

  Ngày 24 tháng 5 năm 2022

  Than đá là nhiên liệu hóa thạch chứa nhiều carbon nhất. Nhanh chóng loại bỏ việc sử dụng loại nhiên liệu này là điều cần thiết để giới hạn tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C. Báo cáo mới của ILO nêu rõ sự cần thiết phải có “vùng trọng điểm chuyển dịch công bằng” để đảm bảo công cuộc chuyển dịch lấy con người làm trung tâm, dần loại bỏ sử dụng than đá ở Indonesia, Philippines và Việt Nam.

 2. © Ryan Brown / UN Women 2023

  Báo cáo nhanh về Thế giới Việc làm

  ILO: Công cuộc phục hồi thị trường lao động đảo chiều

  Ngày 23 tháng 5 năm 2022

  Theo báo cáo mới nhất của ILO về thế giới việc làm, công cuộc phục hồi của thị trường lao động toàn cầu đang bị đe dọa bởi những cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra đồng thời và có tác động lẫn nhau, cũng như tình trạng bất bình đẳng gia tăng.