Lao động trẻ em

Chính phủ nâng cấp phần mềm số liệu về lao động trẻ em với sự hỗ trợ của ILO

Một hệ thống mới giám sát tình hình lao động trẻ em tại Việt Nam một cách có hiệu quả sẽ được xây dựng từ nay đến cuối tháng 4.

Tin | Ngày 15 tháng 3 năm 2020
Hà Nội (Tin từ ILO) – Dự án ENHANCE (Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và giảm thiểu Lao động trẻ em ở Việt Nam) hỗ trợ Chính phủ nâng cấp hệ thống dữ liệu trẻ em hiện có nhằm nâng cao năng lực của chính phủ trong công tác thu thập thông tin, giám sát, ngăn ngừa và ứng phó với các trường hợp lao động trẻ em.

Hiện nay, Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang vận hành hệ thống dữ liệu trên máy tính nhằm cung cấp thông tin và cơ chế thu thập, quản lý và tổng hợp thông tin về trẻ em trên toàn quốc.

Với sự hỗ trợ của Dự án ENHANCE, hệ thống được rà soát và nâng cấp nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm các lao động trẻ em và trẻ có nguy cơ trở thành lao động trẻ em.

Hệ thống được nâng cấp dưới dạng cổng thông tin điện tử phù với công nghệ điện thoại di động, có thể được tiếp cận và quản lý ở nhiều cấp, từ trung ương đến địa phương.

Hệ thống dự kiến sẽ đóng góp vào quá trình quản lý tình trạng lao động trẻ em một cách có hiệu quả, là chìa khóa cho công tác xây dựng các chiến lược phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Hệ thống sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành vào cuối tháng 4/2020.