Thị trường lao động

Thất nghiệp thanh niên tiếp tục tăng

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam cho thấy cứ 5 thanh niên độ tuổi 20-24 có trình độ đại học thì 1 người không có việc làm.

Bài viết | Ngày 02 tháng 7 năm 2014
HÀ NỘI – Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động công bố ngày 1/7, thất nghiệp trong thanh niên độ tuổi 15-24 tiếp tục gia tăng, và chạm tới mức 6,7% (505.000 người) trong quý 1/2014.

Con số này tăng 12% so với quý 4/2013 và tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, cứ mỗi 5 thanh niên độ tuổi từ 20 đến 24 có trình độ từ đại học trở lên thì có 1 người không có việc làm (21%).

Nhìn tổng thể, quý 1/2014, cả nước có hơn 1 triệu người thất nghiệp, chiếm 2,2% lực lượng lao động. Con số này tăng 16% o với quý 4/2013 nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tuy nhiên, thất nghiệp ở Việt Nam vẫn thuộc tỷ lệ thấp nhất trên thế giới,” Giám đốc ILO Việt Nam Gyorgy Sziraczki cho biết. “Vấn đề đáng bàn đối với Việt Nam là chất lượng của việc làm và năng suất lao động.”

Mặc dù tăng nhẹ so với quý 4/2013, tỷ trọng lao động làm công ăn lương trong tổng số việc làm vẫn còn thấp, chỉ đạt chưa đầy 35% trong quý 1.2014.

“Điều đó thể hiện tỷ trọng lớn của nền kinh tế phi chính thức – một yếu tố gắn liền với chất lượng của việc làm,” ông Sziraczki nhận định.

Theo Thứ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, kinh tế vĩ mô tiếp tục phục hồi trong năm 2014 sẽ tạp cơ hội cho thị trường lao động chuyển biến tích cực.

Khoảng 500.000 việc làm mới dự kiến sẽ được tạo ra trong năm nay, chủ yếu ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng.

Bản tin cập nhật thị trường lao động hàng quý là số thứ 2 được thực hiện bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với sự phối hơp của Tổng cục Thống kê và hỗ trợ tài chính – kỹ thuật của ILO.

“Việc công bố số thứ 2 của bản tin cập nhật thị trường lao động là một thành quả quan trọng bởi nó tiếp tục cung cấp số liệu định kỳ và kịp thời về thị trường lao động đất nước, giúp ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cả người lao động,” Giám đốc ILO Việt Nam cho biết.

Tuy nhiên, ông khuyến nghị những số tiếp theo nên có thêm nhiều phân tích và đưa ra các thông tin về năng suất lao động – một trong những bộ số liệu quan trọng về nền kinh tế.