Ngày Nhà giáo Thế giới

Vai trò quan trọng của nhà giáo trong cuộc phục hồi từ COVID-19

Các nhà giáo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc phục hồi từ COVID-19. Họ đưa việc học hành quay trở lại quỹ đạo và giảng dạy những kỹ năng cần thiết cho tương lai việc làm. Để thực hiện được điều này, họ cần những điều kiện làm việc thỏa đáng và an toàn, bao gồm cả việc tiếp cận vaccine công bằng.

Ngày xuất bản: Ngày 12 tháng 11 năm 2021 | Quy mô/thời gian: 1:33