COVID-19: Bảo vệ người lao động

Một số mẹo về công thái học khi làm việc từ xa

Chuyên gia về sức khoẻ và an toàn lao động của ILO, Eloy Alonso-Maestre, đã chia sẻ một số mẹo về làm việc từ xa, bao gồm việc cải thiện công thái học trong không gian làm việc của bạn.

Ngày xuất bản: Ngày 01 tháng 4 năm 2020 |