Pháp luật nghiêm cấm lao động trẻ em

Video clip được xây dựng nhằm cung cấp thông tin về các hình thức lao động trẻ em nặng nhọc, độc hại; các nơi làm việc và các loại hình công việc mà pháp luật nghiêm cấm cũng như các hình thức xử lý theo pháp luật. Video cũng đưa ra khuyến nghị tới các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ, các doanh nghiệp và chính quyền, các ban ngành đoàn thể các hành động cần thiết để phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Ngày xuất bản: Ngày 04 tháng 6 năm 2020 |