Video

Tiếng nói từ thế giới việc làm: Quan hệ lao động

Câu chuyện của một bạn nữ công nhân may cho thấy tầm quan trọng của các kênh giao tiếp giữa lãnh đạo nhà máy và người lao động.

Ngày xuất bản: Ngày 28 tháng 11 năm 2019 |