ILO và báo chí

Hợp tác ILO và Việt Nam về việc làm bền vững

Chương trình 30 phút được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam VTV4 vào ngày 15/9/2019.

Ngày xuất bản: Ngày 16 tháng 9 năm 2019 |


Nguồn: VTV