ILO – một thế kỷ phát triển và tầm quan trọng

Tổng Giám đốc ILO, Guy Ryder, đánh dấu bước khởi đầu của thế kỷ phát triển thứ hai của ILO, thông qua việc điểm lại 100 năm lịch sử đầu tiên, đồng thời chỉ ra những thách thức mà tất cả chúng ta đang phải đổi mặt khi cùng nhau tạo nên một tương lai của việc làm chúng ta đều mong muốn.

Ngày xuất bản: Ngày 02 tháng 1 năm 2019 |