Quan hệ lao động Việt Nam trên đà phát triển

Đoạn clip điểm lại quá trình phát triển của hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam, được sử dụng tại Diễn đàn Quan hệ Lao động Việt Nam lần thứ nhất vào ngày 19/05/2016.

Ngày xuất bản: Ngày 05 tháng 5 năm 2016 |