Việc làm xanh, chìa khóa của phát triển bền vững

ILO định nghĩa việc làm xanh là việc làm đem lại lợi ích cho môi trường, kinh tế và con người. Mời các bạn xem video 3 phút này để tìm hiểu cách chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt hơn, bền vững hơn cho mọi người trên toàn thế giới thông qua xanh hóa việc làm của chúng ta.

Ngày xuất bản: Ngày 30 tháng 7 năm 2018 |