Video

Tổ chức Lao động Quốc tế

Video giới thiệu về hoạt động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). ILO là tổ chức ba bên duy nhất của Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ của ILO, chính phủ, đại diện của người sử dụng lao động và người lao động từ 187 quốc gia thành viên cùng hợp tác để thiết lập các tiêu chuẩn lao động, chính sách và chương trình thúc đẩy việc làm bền vững cho tất cả phụ nữ và nam giới.

Ngày xuất bản: Ngày 07 tháng 2 năm 2017 |