Video

Nhận diện và ứng phó với những hành vi đối xử không công bằng trong lao động đối với công nhân và công đoàn

Những hành vi không công bằng trong lao động chủ yếu là những "hành vi phân biệt đối xử" của người sử dụng lao động đối với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động vì lý do công đoàn và những “hành vi thao túng, can thiệp” vào tổ chức, hoạt động của công đoàn. Nó làm giảm hoặc triệt tiêu năng lực đại diện của công đoàn và gây ra sự e ngại, lo sợ cho cán bộ công đoàn và người lao động muốn tổ chức và hoạt động công đoàn thực chất.

Ngày xuất bản: Ngày 13 tháng 9 năm 2016 |
Clip này nhằm nâng cao sự hiểu biết đầy đủ đối với các hành vi không công bằng trong lao động đối với công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động, từ đó đưa ra gợi ý để công đoàn phát hiện được và có cách ứng phó, giải quyết với các hành vi không công bằng trong lao động trong thực tế.