Video

Nói "Không" với lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam trên đà hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, nguy cơ có khả năng tồn tại lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng cần được quản lý tốt vì tương lai của những thế hệ trẻ và vì cả xã hội.

Ngày xuất bản: Ngày 24 tháng 6 năm 2016 | Quy mô/thời gian: 1'34''