Ngày Quốc tế Hợp tác xã

Thông điệp của Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế nhân Ngày Quốc tế Hợp tác xã 2019

Ngày Quốc tế Hợp tác xã 2019 được tổ chức vào ngày 6/7. Kỷ niệm 100 năm thành lập ILO, chủ đề năm nay tập trung vào chủ đề “Hợp tác xã cho việc làm thỏa đáng” gắn kết chặt chẽ với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 8. Nhân dịp này, Tổng giám đốc ILO Guy Ryder có bài phát biểu.

Bài phát biểu | Ngày 06 tháng 7 năm 2019
Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm nay tập trung vào chủ đề “Hợp tác xã cho việc làm thỏa đáng”.

Việc làm thỏa đáng tổng hợp những khát vọng của mọi người được sống và làm việc của họ trong điều kiện có tự do, bình đẳng, an ninh và nhân phẩm. Đó là tiền đề cho công bằng xã hội, vấn đề cốt lõi trong sứ mệnh của ILO kể từ khi thành lập vào năm 1919.

Vì vậy, chủ đề năm nay rất kịp thời đúng vào dịp ILO kỷ niệm 100 năm thành lập. Trong suốt 100 năm phục vụ ILO luôn tạo cơ hội cho người sử dụng lao động, người lao động và các chính phủ có tiếng nói bình đẳng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn lao động và các chính sách lao động. Chính điều này dẫn đến kết quả trong việc giới hạn giờ làm việc, đạt được tiến độ chấm dứt lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, và có được nhiều nơi làm việc thuận lợi hơn cho người khuyết tật. Điều đó cũng giúp thu hẹp khoảng cách lương do khác biệt về giới và hướng tới chấm dứt nạn bạo hành đối với phụ nữ và nam giới ở nơi làm việc. Và hôm nay ILO đang chủ động không chỉ định hình mà đạt được tương lai của công việc tất cả chúng ta đều mong muốn.

Trong suốt thế kỷ vừa qua, các hợp tác xã luôn là một đối tác quan trọng của ILO trong việc đạt được một chương trình nghị sự thỏa đáng “lấy con người làm trung tâm" vì một tương lai việc làm công bằng, an toàn và toàn diện. Chính bản thân Tổng Giám Đốc đầu tiên của ILO, Albert Thomas, xuất thân từ phong trào hợp tác xã. Nhận thức rõ tầm quan trọng của các hợp tác xã, Ông thành lập một dịch vụ hợp tác xã ngay trong ILO vào năm 1920. Và các xã viên đã được đề cập một cách rõ ràng ở Điều 12 của Hiến chương ILO.

Là đại diện cho các hợp tác xã trên phạm vi toàn thế giới, Liên minh Hợp tác xã Quốc tế nắm giữ một vị trí tham vấn chung trong ILO. Các hợp tác xã cung cấp một mô hình kinh doanh kiên cường, dân chủ và bền vững, và có vị thế này trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Khuyến nghị số 193 của ILO về thúc đẩy các hợp tác xã được thông qua vào năm 2002 cũng nền tảng rất vững chắc cho các chính sách quốc gia về hợp tác xã. Gần đây hơn, các hợp tác xã đã được công nhận như một công cụ trong con đường hướng tới chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức, điều này có trong Khuyến nghị số 204 của ILO về việc chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang nền kinh tế chính thức, đã được chúng tôi thông qua vào năm 2015, và nó cũng ghi nhận vào báo cáo cuối cùng của Ủy ban toàn cầu về tương lai công việc được xuất bản vào tháng Giêng năm nay.

Do vậy, hôm nay ngày càng có nhiều lời kêu gọi về các mô hình phát triển mới và ngày càng có nhiều doanh nghiệp đưa ra các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện công tác tổ chức công việc và sản xuất . Và các hợp tác xã đang ngày càng công nhận là động lực chính trong hệ sinh thái đa dạng này.

ILO vì vậy hoan nghênh cam kết của phong trào hợp tác xã quốc tế hướng đến việc thúc đẩy một môi trường làm việc tốt và đặc biệt là không khoan nhượng đối với bất kỳ hình thức quấy rối thông qua bản “Tuyên bố về việc làm thỏa đáng và chống Quấy rối”. Các thực hành tốt có thể tìm thấy trong nhiều hợp tác xã trên toàn thế giới chỉ ra cách họ giải quyết thâm hụt công việc thỏa đáng trong hoạt động của chính họ và trên các chuỗi giá trị mà họ vận hành. Các hợp tác xã có tư duy tiến bộ đang áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm đạt được công bằng xã hội, bình đẳng và không phân biệt đối xử, và gây dựng các hệ thống tại chỗ giúp theo dõi sự đóng góp của họ cho việc làm thỏa đáng. Và các hướng dẫn mới liên quan đến thống kê về hợp tác xã cũng đã được thông qua tại Hội nghị quốc tế về Thống kê Lao động năm ngoái cung cấp là một khuôn khổ vững chắc phát triển những hệ thống như vậy.

Như chúng ta đã bước mình vào thế kỷ thứ hai của ILO, rõ ràng là sứ mệnh của chúng ta là thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững luôn luôn phù hợp hơn, và nó tiếp tục làm nhiều hơn.

Vào thời khắc của sự thay đổi chưa từng có và những thách thức đặc biệt trong thế giới việc làm, chúng ta mong muốn tiếp tục hợp tác với phong trào hợp tác xã để đạt được một tương lai việc làm ổn định, công bằng cho tất cả mọi người. Tôi chúc các bạn may mắn.