Hiệp định thương mại tự do

ILO hoan nghênh các cam kết về quyền lao động của Việt Nam và sẵn sàng hỗ trợ

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam hoan nghênh cam kết của Chính phủ đối với việc tôn trọng, thúc đẩy và thực thi các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của ILO theo tuyên bố ngày 20/11/2015

Thông cáo báo chí | Ngày 20 tháng 11 năm 2015
HÀ NỘI – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam hoan nghênh cam kết của Chính phủ đối với việc tôn trọng, thúc đẩy và thực thi các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của ILO theo tuyên bố ngày 20/11/2015. Việt Nam và các đối tác gần đây đã kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Liên minh Châu Âu (EU)-Việt Nam.

Các thỏa thuận này tham chiếu đến Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động (1998), ràng buộc các nước thành viên ILO với việc tôn trọng và tuân thủ tám công ước cơ bản của ILO trong các lĩnh vực chủ yếu về tự do liên kết, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

“Các cam kết của Chính phủ đối với các tiêu chuẩn của ILO về Tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể cho thấy Việt Nam sẵn sàng tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc phổ quát được duy trì bởi các quốc gia thành viên của ILO," Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee phát biểu.

“Khi các đối tác ba bên đề xuất, ILO sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho Chính phủ và các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động trong việc hoàn thiện pháp luật, các thiết chế và thực hành của Việt Nam để tuân thủ chặt chẽ hơn các tiêu chuẩn có liên quan của ILO. Điều này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng, bình đẳng và hài hòa tại Việt Nam.”

Theo chương lao động của Hiệp định TPP và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, để thụ hưởng đầy đủ các lợi ích từ các điều khoản có lợi được đề cập trong các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có nghĩa vụ cải cách cả hệ thống pháp luật và các thiết chế và thực hành của mình, để đảm bảo thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. Điều đó có nghĩa là, chẳng hạn, hệ thống quan hệ lao động của Việt Nam sẽ cần phát triển trong những năm tới để cho phép người lao động và người sử dụng lao động được tổ chức hoặc gia nhập tổ chức mà họ lựa chọn.

“Một hệ thống quan hệ lao động dựa trên quyền tự do liên kết và việc công nhận quyền thương lượng tập thể là một đặc điểm chung của các nền kinh tế thị trường hiện đại,” người đứng đầu ILO Việt Nam cho biết. "Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều đó đóng góp cho sự tăng trưởng công bằng hơn và quan hệ lao động hài hòa vì nó giúp tạo ra sự cân bằng quyền lực hơn giữa người lao động và người sử dụng lao động và cho người lao động có tiếng nói trong việc xác lập tiền lương và các điều kiện làm việc thông qua đối thoại.”
Ông nói thêm rằng có sự hỗ trợ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Hoa Kỳ và EU, cho cải cách thành công của Việt Nam.

“ILO sẵn sàng hỗ trợ toàn diện không chỉ về mặt cải cách luật pháp, mà còn về mặt tăng cường năng lực của Chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động, và hoàn thiện các thiết chế và thực hành để Việt Nam có thể thụ hưởng đầy đủ các lợi ích của các FTAs. Quan trọng hơn nữa, điều này sẽ giúp đặt nền móng cho tăng trưởng bình đẳng dựa trên công bằng xã hội.” Ông cũng nói rằng Văn phòng ILO đang chờ đợi yêu cầu chính thức của Chính phủ về việc hỗ trợ của ILO.

Việt Nam trở thành thành viên của ILO từ năm 1992 và đã phê chuẩn 21 công ước của ILO bao gồm năm trong số tám công ước cơ bản.

EU và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về một Hiệp định Thương mại Tự do vào tháng 8/2015 trong khi đó các phiên đàm phán về Hiệp định TPP giữa 12 nước nằm trên vành đai Thái Bình Dương đã hoàn tất vào tháng 10 vừa qua.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Trần Quỳnh Hoa
Cán bộ truyền thông
Văn phòng quốc gia ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
ĐT: (84-4) 37340907 Ext.218
DĐ: (84) 904 409 787
Email: hoahancom@ilo.org

Các công ước cơ bản của ILO và việc phê chuẩn của Việt Nam
Quyền tự do liên kết và việc công nhận có hiệu quả quyền thương lượng tập thể
  • Công ước về quyền tự do liên kết và Bảo vệ quyền được tổ chức, 1948 (Số 87) (chưa phê chuẩn)
  • Công ước về quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể, 1949 (Số 98) (chưa phê chuẩn)
Xóa bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc
  • Công ước về lao động cưỡng bức, 1930 (Số 29) (phê chuẩn năm 2007)
  • Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức, 1957 (Số 105) (chưa phê chuẩn)
Xóa bỏ có hiệu quả lao động trẻ em
  • Công ước về tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973 (Số 138) (phê chuẩn năm 2003)
  • Công ước về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 (Số 182) (phê chuẩn năm 2000)
Xóa bỏ phân biệt trong việc làm và nghề nghiệp
  • Công ước về trả công bình đẳng, 1951 (Số 100) (phê chuẩn năm 1997)
  • Công ước về phân biệt đối xử (việc làm và nghề nghiệp), 1958 (Số 111) (phê chuẩn năm 1997)
Để biết thêm chi tiết về các công ước của ILO và việc phê chuẩn của Việt Nam, xin truy cập ILO website.