Lao động trẻ em

Thể lệ Cuộc thi Sáng tác ca khúc về phòng, chống lao động trẻ em 2021

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 27 tháng 8 năm 2021.