Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Hungary >

Original name: Az Országgyulés 9/2016. (V. 10.) OGY határozata a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történo kiküldetésérol szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
Name: Parliamentary Decision No. 9/2016 concerning posting of workers in the framework of the provision of services, as well as expressed opinion on conditions of adoption of Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services.
Country: Hungary
Subject(s): Migrant workers
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2016-05-10
Entry into force:
Published on: Magyar Közlöny, 2016-03-10, vol. 66, p. 5265
ISN: HUN-2016-R-105110
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=105110&p_lang=en
Bibliography: Magyar Közlöny, 2016-03-10, vol. 66, p. 5265
Magyar Közlöny - Official Gazette Magyar Közlöny - Official Gazette Budapest, Hungary PDF PDF (consulted on 2017-09-14)
Abstract/Citation: The Parliament adopts the CE Directive 96/71/EC into Hungarian legal system, moreover gives the President of the Parliament to express reasoned opinion of adoption towards the EU Parliament and Commissions.
Basic text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer